Доклад за строителството на културни сгради в България

Строителство на културни сгради в България до 2018 г.: Market Databook“ съдържа подробни данни за историческа и прогнозата пазарна стойност застроителството на културни сгради, включително на данните от строителна дейност (ново строителство, ремонт и поддръжка, ремонт и разрушаване). The Databook предоставя исторически и прогнозни оценки на индустрията.

Резюмето включва:
Настоящият доклад е резултат от обширно проучване на пазара Timetric покриващ културно строителния отрасъл в България. Той съдържа подробни данни за пазарната стойност на строителството на културните сгради, включително на данните от строителна дейност (ново строителство, ремонт и поддръжка,ремонт и разрушаване).

Строителство на културни сгради в България до 2018 г.: Market Databook“ предоставя общ преглед на най-високо ниво и задълбочено вникване в работната среда на културно строителния отрасъл в България.

Вашият коментар