Доклад за строителството на културни сгради в България

"Строителство на културни сгради в България до 2018 г.: Market Databook" съдържа подробни данни за историческа и прогнозата пазарна стойност застроителството на културни сгради, включително на данните от строителна дейност (ново строителство, ремонт и поддръжка, ремонт и разрушаване). The [...]