Кой град усвоява най-много еврофондове

Над 8 и половинамилиярда лева от Европа са усвоили за 10 години общините в България. Икономистите изчисляват, че това прави средно по 1239 лв на човек.

Усвояване на еврофондовете спрямо населеието:

 

  1. София – 2 454 лв
  2. Габрово – 2 365 лв
  3. Бургас – 1 364 лв
  4. Враца – 1 311 лв
  5. Добрич – 646 лв
  6. Сливен – 588 лв
  7. Перник – 440 лв